Ga naar de inhoud

Bleiswijk – Demob

Leeskring Demob Bleiswijk

Briljantstraat 21
2665 NJ Bleiswijk
Tel: 079-3607891

Email: info@demob.nl

Heeft u verder nog vragen bel gerust naar het kantoor 079-3607891.

Regio: Zuid-Holland en Utrecht

Indien u ervoor kiest om de betaling van de leesmap automatisch te laten incasseren vanaf uw bankrekening is het noodzakelijk dat u ons hiervoor machtigt. Het maandelijks bedrag kan verschillen. Het wordt als volgt berekend: de 1e maand van het kwartaal wordt er 5 maal geïncasseerd en daarna 2 opeenvolgende maanden 4 maal. Indien prijswijziging noodzakelijk zijn wordt u hiervan 1 maand van te voren op de hoogte gesteld. Hierdoor kan eventueel het bedrag wijzigen.

PDF BESTAND MACHTIGING FORMULIER CORONAVIRUS:

Ik verstrek een machtiging tot wederopzegging
Incassant: Leeskring en Videoshop Demob bv, Kerketuinenweg 95, 2544 CZ ’s Gravenhage Rekeningnummer : NL52ABNA0483178934 Incassant ID:NL69ZZZ2704738860000 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: De Leeskring om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Leeskring. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.